Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
Strona główna

Kontakt

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
E-mail szkoły: pspmichalow@wp.pl
Telefon: 48 667 13 92
Adres szkoły: Michałów Parcele 23
Warka 05 - 660
Informacje: Szkoła pracuje w godzinach 7.00 - 15.00.

Sekretariat szkoły pracuje w godzinach 8.30 – 14.00 i przyjmuje w tym czasie interesantów.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Dyrektor Szkoły: mgr Dorota Pysiak